Sách bìa cứng, bìa bọc ngoài, gần 900 trang (kể cả phần ghi số la mã) in trên giấy hảo hạng, với nhiều hình ảnh và tài liệu.

Sách bán với giá $30 (Mỹ kim) + Bưu phí 

Bưu phí : 

Hoa Kỳ : Priority mail : $6.80

Canada : Priority mail : $23.95

Âu Châu : Priority mail : $32.95

Úc Châu : Priority mail : $33.95

Bạn có thể đặt mua sách bằng check hay money order, đề tên: Therese Hưng – Và gửi về địa chỉ:

Cơ S Phát Hành: Nguyn Văn Liêm

 6042 Pamela Lane

Westminster, CA. 92683

Tel. (714) 722-2292

 (Xin ghi rõ tên và địa chỉ người mua)