KHI ĐNG MINH NHY VÀO

***

1955 – “Ta phi tiến ti và phi lao vào” (We should proceed and take the plunge)                                John Foster Dulles, ngày 1/1/1955.

1975 “Ta phi rút ra cho l và ngay bây gi (We should get out fast and now)                                          Henry A. Kissinger, ngày 17/4/1975.

 Đây là hai mật lệnh của hai Ngoại Trưởng Hoa Kỳ vào lúc khai sinhkết thúc nền Cộng Hòa Việt Nam, cách nhau xấp xỉ là 20 năm 

        Vi hu như toàn b H sơ B Quc Phòng Hoa Kỳ dài 7,000 trang mi được gii mt năm năm nay (13/6/2011), Nguyn Tiến Hưng hướng dn đc gi đi thng vào phòng hp ca các nhà làm chính sách ti Washington, Sàigòn, Paris đ theo rõi nhng bàn bc, tính toán v cuc chiến Vit Nam trong sut thi gian t khi Thế Chiến II kết thúc, qua Chiến tranh Đông Dương I, ri ti Đ Nht Cng Hòa.

         Đc cun sách này đc gi s thy bui bình minh ca Nn Cng Hòa (“The First Day”) tht là huy hoàng, rc r. Tiếp theo là “năm năm vàng son 1955-1960”: xây dng và phát trin trong hòa bình, đưa Min Nam ti ch vươn lên kinh tế hc gi là đim take-off đ tr thành mt cường quc ti Đông Nam Á.

          Qua nhng thăng trm ca lch s, có lúc ta đã đi xung, nhưng ri li đi lên, và còn đi nhanh hơn na. Nói chung thì cp cao nht: 7 Tng thng M – đng trên bình din lý tưởng t do – đã nht mc ng h VNCH, nhưng mt phn là vì chính chúng ta, và mt phn ln là vì cp dưới trong các chính quyn Hoa Kỳ đã tính toán hơn thit mt cách thin cn nên đã làm hng đi s: HENRY I (Henry Cabot Lodge) đã thông đng vi mt s tướng lãnh phá nát nn Đ Nht Cng Hòa. Ri đến HENRY II (Henry Alfred Kissinger) phn bi, bc t nn Đ Nh Cng Hòa, dn đến ngày cui cùng  thê lương m đm – “The Last Day.” Như vậy là hai đao phủ, hai nền  Cng  hòa

       Nói ti phn bi, tác gi viết thêm mt phn đ cp nht hóa cun KĐMTC, nói v hu qu nng n mà nhng người M – k c chúng ta – đang phi gánh chu theo sau vic đng minh tháo chy đ đeo đui chính sách ‘M Ca Bc Kinh, Đóng Ca Sàigòn.’ Bây gi thì Trung Quc hùng mnh, đe da c Á Châu c M, bi vy M phi “xoay trc” cho tht nhanh, cho nên M ra ri M li vào. Nhưng ln này khi tr v vi Á Châu Thái Bình Dương M đã có được kinh nghim v nhng sai lầm trong những thập niên  trước, cho nên s không có chuyn tháo chy một ln nữa.

       Đc xong cun sách này, đc gi s có mt cái nhìn khác v lch s. Sau 40 năm, đã ti lúc chúng ta phi vượt lên khi nhng ám nh còn li ca quá kh đ nhìn vào tương lai vi nim t hào. T hào v nhng c gng vượt mc, nhng đóng góp ln lao ca chính chúng ta trong sut ba thp niên 1945 – 1975. Cùng với niềm tự hào ấy, những bài học phải được rút tỉa cho các thế hệ mai sau và cho các đồng minh hay dối tác của Hoa Kỳ.

Video chương trinh Nguyễn Xuân Nghĩa Giờ giải ảo – khi dồng minh nhảy vào: