Du học Hoa Kỳ từ 1958, Giáo sư Nguyễn Tiến Hưng giảng dạy môn kinh tế học tại các đại học Hoa Kỳ từ 1963 (N.C. Wesleyan College, Trinity College và Howard Unversity) và là kinh tế gia cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) (1966-1970).

Trở về nước, ông là Phụ Tá Tổng Thống về Tái Thiết (1973), Tổng trưởng Kế Hoạch và Phát Triển (1973-1975), đồng thời là người điều phối viện trợ về mặt kinh tế vĩ mô.

Ngoài cuốn sách The Palace File (Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập) viết với Jerrold Schecter (1986), GS Hưng còn là tác giả cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy (2005), cuốn Tâm Tư Tổng Thống Thiệu (2010), và nhiều sách về kinh tế bằng Anh ngữ.

Về xã luận, ông viết cho tờ Washington Post, The New York Times, International Herald Tribune, The Washington Star and Daily News. Trong thập niên 1990, ông làm Cố vấn cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF và Ngân Hàng Thế Giới WB về nhiều dự án chuyển đổi kinh tế và cứu đói giảm nghèo, kể cả tại Việt Nam sau đổi mới.

***

Cuốn sách The Palace File

GS Hưng gửi tặng Tổng thống Ronald Reagan và Ngoại trưởng George P. Schultz. TT Reagan viết thư cám ơn nghĩa cử ưu ái của tác giả và Ngoại trưởng Schultz viết “Tôi vừa lập một ‘Thư Viện Riêng cho Ngoại Trưởng’ để soi sáng cho những người kế vị tôi ngồi tại đây. Cuốn The Palace File là một trong số chọn lọc được để lại mãi mãi.” 

Mùa Giáng sinh 1987: tờ New York Times chọn cuốn the Palace File vào hàng “NOTABLE BOOKS OF THE YEAR” (Những cuốn sách danh tiếng nhất trong năm) trong mục Book Review.

Mùa bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 1988, tờ New York Times  chọn sách này trong một symposium nhan đề “Must Reading for Presidential candidates” (Những sách các ứng cử viên tổng thống Mỹ phải đọc) và với tựa đề: “READ AND RUN: A Cram Course For The Presidency” (Vừa Đọc vừa Chạy (Vận Động) : Một Lớp Cấp Tốc cho chức Tổng Thống).

Tờ New Republic bình luận: “Đây là một nghiên cứu gây xúc động…một cái nhìn khác thường vào một trong những biến cố bi thảm nhất trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ.

Tờ Conservative Book Club Bulletin bình luận: “Chúng tôi nghĩ rằng sách này sẽ được giải thưởng Pulitzer.”